zneužívání dětí v organizaci

Zneužívání dětí v organizaci

Ačkoli svědkové Jehovovi jako celek pedofilii nenávidí a Watchtower zneužívání dětí odsuzuje, chybné a sebestředné přístupy společnosti Watchtower přispěly k výskytu pedofilie v organizaci, které šlo do velké míry zabránit. Výsledkem bylo ublížení tisíců dětských obětí a zoufalých rodičů. Společnost Watchtower musela vyplatit desítky milionů dolarů obětem jako odškodnění.

Watchtower byla za svůj přístup v oblasti pedofilie celosvětově podrobena obrovské kritice a stala se předmětem mnoha zpráv v médiích. Na stránkách Silentlambs.org je uvedeno mnoho příkladů, které poukazují na rozsah zneužívání dětí mezi svědky Jehovovými. Některé si uveďme.

Austrálie

Australská Královská komise uspořádala veřejné slyšení v Sydney od pondělí 27. července do středy 5. srpna a v pátek 14. srpna 2015. Veřejné slyšení se týkalo svědků Jehovových a společnosti Watchtower Bible and Tract Society of Australia Ltd.

Rozsah a účel veřejného slyšení byly zaměřené na:

  1. Zkušenosti od obětí sexuálního zneužívání dětí v církvi svědků Jehovových v Austrálii.
  2. Reakce církve svědků Jehovových a společnosti Watchtower Bible and Tract Society of Australia Ltd. na obvinění, zprávy nebo stížnosti týkající se sexuálního zneužívání dětí v církvi.
  3. Systémy, zásady a postupy zavedené v rámci církve svědků Jehovových a společnosti Watchtower Bible and Tract Society of Australia Ltd. pokud jde o vznesení a reakci na obvinění nebo obavy ohledně sexuálního zneužívání dětí v rámci církve.
  4. Systémy, zásady a postupy zavedené v rámci Církve svědků Jehovových a společnosti Watchtower Bible and Tract Society of Australia Ltd. pro prevenci sexuálního zneužívání dětí v církvi.
  5. Veškeré související záležitosti.

Během tohoto slyšení člen vedoucího sboru organizace Svědkové Jehovovi, Jeoffrey W. Jackson, mimo jiné uznává, že organizace Svědkové Jehovovi problém se zneužíváním dětí mezi svými členy a že přístup Organizace představoval problém. Tato informace by jistě byla překvapením pro mnohé svědky.

Záznam veřejného slyšení - 25:19

Q - Angus Stewart (zástupce komise) A - Geoffrey W. Jackson (člen vedoucího sboru svědků Jehovových)

Q. Uznáváte, pane Jacksone - a když vám pokládám tuto otázku, dovolte mi, abych to upřesnil, nenaznačuji, že je to specifické pro organizaci svědkové Jehovovi, v této pozici je mnoho, mnoho organizací, ale uznáváte, že organizace Svědkové Jehovovi má problém se zneužíváním dětí mezi svými členy?

A. Souhlasím s tím, že zneužívání dětí je problémem přímo v celé komunitě a je to něco, s čím jsme se museli vypořádat i my.

Q. Uznáváte, že způsob, jakým se vaše organizace vypořádala s obviněními ze sexuálního zneužívání dětí, také představoval problém?

A. V průběhu posledních 20 nebo 30 let došlo ke změnám politiky, kdy jsme se snažili řešit některé z těchto problematických oblastí, a tím, že se změnila politika, by se dalo naznačit, že původní politika nebyla dokonalá.

Q. A uznáváte, samozřejmě, že vaše organizace, včetně lidí na odpovědných pozicích, jako jsou starší, není imunní vůči problému sexuálního zneužívání dětí?

A. Zdá se, že tomu tak je.

Q. Souhlasíte, pane Jacksone, s tím, že mnohé snahy, které vyvíjejí různí lidé a organizace, aby upozornily na problém sexuálního zneužívání dětí a pokusily se najít řešení, jsou skutečnou snahou o zlepšení situace?

A. To uznávám, a proto rád vypovídám.

Q. A že tyto snahy nejsou nutně útokem na vaši organizaci nebo její systém přesvědčení?

A. To také chápeme.

Transkript slyšení

O tomto případu informoval například list The Washington Post z 28. listopadu 2016 (odkaz zde)^1^:

Podle nové zprávy bylo v průběhu šesti desetiletí více než 1 000 členů svědků Jehovových obviněno ze sexuálního zneužívání australských dětí. Obětem bylo nařízeno mlčet. Ani jeden z údajných pachatelů nebyl nahlášen policii.

Královská komise v Austrálii nyní zjistila, že církev prokázala “závažné selhání” při ochraně dětí před rizikem sexuálního zneužívání a při reakci na taková obvinění se spoléhala na zastaralé zásady a postupy.

Jeden z těchto postupů, odvozený z Písma, vyžaduje, aby církevní starší vyšetřující incidenty zajistili přiznání obviněné osoby nebo svědectví dvou “věrohodných” svědků téhož incidentu.

“Sankce, které jsou k dispozici v rámci interního disciplinárního systému organizace, jsou slabé a ponechávají pachatele sexuálního zneužívání dětí na svobodě v organizaci i v komunitě,” uvádí se také v závěru zprávy.

Reakce církve na obvinění ze sexuálního zneužívání a její snaha řešit je interně často odráží reakce katolické církve nebo některých ortodoxních židovských komunit.

Údajní pachatelé jsou většinou řadoví členové sboru, kteří jsou chráněni před oficiálním stíháním kodexem morálního chování církve.

…starší se “více starali o pověst sboru a Jehovy než o riziko, které Bill Neill představoval pro děti,” napsala komise ve zprávě.

Starší sboru ženě v žádném okamžiku neřekli, že “může, natož že by měla zneužívání nahlásit úřadům”, uvádí se ve zprávě. Tím, že po ní starší požadovali, aby se svěřila se svým zneužíváním před skupinou mužů v jejím vlastním domě, jí způsobili “značné utrpení” a trauma, uzavřela komise. Starší měli proti Neillovi podniknout další kroky, aby ochránili ostatní děti před “zjevným rizikem”, které představoval.

“Přísné spoléhání na biblický text tváří v tvář zjevnému nebezpečí pro děti bylo chybné,” konstatovala zpráva.

Případu se dostalo pozornosti i českých médií:

Zpráva z Lidovky z 15. prosince 2017

Tajná databáze

Citace z článku:

Jak vedoucí Svědků Jehovových za každou cenu skrývají tajemství zneužívání dětí

Vedení svědků Jehovových se troufale brání soudním příkazům, aby zveřejnilo jména a místa pobytu údajných sexuálních násilníků na dětech po celých Spojených státech.

Od roku 2014 soudy uvalily na mateřskou společnost svědků Jehovových - Watchtower Bible and Tract Society of New York - mnohamilionové rozsudky a sankce za porušení příkazů k předání tajných dokumentů.

Tyto dokumenty by mohly sloužit jako mapa pro tisíce údajných zneuživatelů dětí, kteří žijí volně v komunitách po celé zemi a kteří stále mohou zneužívat děti. Spisy obsahují jména známých a podezřelých pachatelů, lokace jejich sborů a popisy jejich údajných zločinů.

“Právnickou praxi vykonávám 37 let a nikdy jsem nic podobného neviděl,” řekl advokát Irwin Zalkin, který zastupuje oběti sexuálního zneužívání ze strany svědků Jehovových. “Dělají všechno pro to, aby chránili pověst organizace před bezpečností dětí.”

“Je to otázka veřejné bezpečnosti,” dodal. “V tomto bodě je třeba to vyšetřit.”

Již více než 25 let dávají představitelé svědků Jehovových místním vedoucím - známým jako starší - ve všech 14 000 sborech tohoto náboženství v USA pokyny, aby sexuální zneužívání před orgány zákona tajili. Namísto toho se měli osobami, které páchaly zneužívání, zabývat interně.

V roce 2012 podal Zalkin jménem Lopeze žalobu na Watchtower.

Během ní si Zalkin oficiálně vyžádal všechny dopisy, které Watchtower obdržela v reakci na směrnici z roku 1997. Chtěl prokázat určitý vzorec a aby dokumenty ukázaly, co Watchtower věděla o rozsahu zneužívání dětí v organizaci.

V roce 2014 soudkyně vrchního soudu v San Diegu Joan Lewisová nařídila Watchtoweru, aby dokumenty předala. Kalifornský nejvyšší soud příkaz potvrdil. Watchtower to odmítla.

Lewisová vyhodila Watchtower od soudu a udělila Lopezovi odškodné ve výši 13,5 milionu dolarů. Ve svém rozhodnutí vyjádřila vlastní frustraci z taktiky Watchtoweru.

“Jednání nebo opomenutí Watchtoweru bylo ‘odsouzeníhodné’. Myslím, že ‘hanebné’ je možná synonymem pro ’trestuhodné’, ale myslím, že ‘hanebné’ o tom nevypovídá dostatečně,” napsala.

V dalším Zalkinově případu si opět vyžádal spisy Watchtoweru o zneužívání dětí. Watchtower opět odmítla. Tentokrát soudkyně vrchního soudu okresu Riverside Raquel Marquezová obhajobu vyloučila ze soudního řízení. Náklady na zadržování dokumentů: 4 miliony dolarů.

Nakonec to v dalším Zalkinově případu vypadalo, že svědkové Jehovovi vyhověli. Souhlasili s předáním dokumentů. Ale s výhradou: Zalkin je nesměl nikomu poskytnout.

Soudce vrchního soudu v San Diegu Richard Strauss souhlasil a Watchtower začala dokumenty Zalkinovi posílat.

Jakmile však dorazily, všiml si, že něco není v pořádku. Watchtower poslala spisy pouze za čtyři roky místo 19 let, jak nařídil soud. A Watchtower v dokumentech zredigovala některé z nejdůležitějších informací: jména pachatelů a sborů.

V červnu soudce Strauss nařídil Watchtoweru platit 4 000 dolarů denně, dokud nesplní příkaz soudu. Watchtower se odvolává.

“Učinili obchodní rozhodnutí tyto dokumenty nepředložit,” řekl Zalkin.

“Je velmi frustrující vidět to, co jsem viděl, a vědět, co se v této instituci a organizaci děje,” dodal. “Je to velmi frustrující, když mám v ústech roubík. Je to dost těžké. Snažíme se ze všech sil odhalit tuto pravdu a oni dělají všechno možné, aby tuto snahu narušili, aby tuto snahu zablokovali.” (zdroj zde)

Tisková zpráva Zalkin Law Firm:

Ústředí Watchtower údajně 14. března 1997 zaslalo všem starším ve sborech svědků Jehovových dopis, v němž potvrdilo, že ví o pedofilech v církvi a právě sestavuje rozsáhlou databázi známých pedofilů ve vedoucích funkcích. Také údajně následný dopis všem starším z 20. července 1998 jasně uvádí, že informace o známých zneuživatelích byly sestavovány z obavy před možnou právní odpovědností Watchtower a organizace SJ a byly přísně důvěrné pro interní potřebu bez uvedeného záměru upozornit orgány zákona na případy sexuálního zneužívání dětí (zdroj zde)

O Zalkin Law Firm

Právníci této firmy, která má kanceláře v San Diegu v Kalifornii a v New Yorku, NY, zastupovali stovky obětí sexuálního zneužívání a sexuálních útoků a dosáhli výsledků v mnoha významných případech sexuálního zneužívání a napadení po celých Spojených státech. Zalkin Law Firm agresivně zastupuje přeživší, kteří se stali obětí sexuálního zneužívání jako děti a sexuálního napadení v době, kdy byli členy náboženských a jiných organizací, včetně katolické církve, svědků Jehovových, pěstounské péče, skautů, ozdravoven, zahraničních výměnných studentských programů, vysokých škol. Irwin Zalkin byl jmenován hlavním vyjednavačem a to United States Magistrate soudcem Leem S. Papasem jménem více než 144 obětí sexuálního zneužívání v dětství proti římskokatolickému biskupovi ze San Diega. Výsledkem těchto jednání bylo celkové vyrovnání ve výši téměř 200 000 000 dolarů. Byl také jedním z hlavních právníků a členem soudního týmu v procesu proti římskokatolickému arcibiskupovi z Los Angeles, kde bylo dosaženo globálního vyrovnání ve výši 660 000 000 dolarů. (zdroj zde)

Situace mezi svědky Jehovovými, pokud jde o pedofily, připomíná katolickou církev. Deník New York Times (originální článek zde) však zaznamenal rozdíl mezi pedofilií u svědků Jehovových a u katolíků:^1^

“Podoba skandálu je však daleko jiná než v katolické církvi, kde většina lidí obviněných ze zneužívání jsou kněží a naprostá většina obětí byli chlapci a mladí muži. U svědků Jehovových, kde jsou sbory často souborem rozšířených rodin a starší církve jsou vybíráni z řad laiků, jsou někteří z obviněných staršími, ale většina jsou členové sboru. Oběti, které se přihlásily, jsou většinou dívky a mladé ženy a mnohá obvinění se týkají incestu.”

Je několik důvodů, proč pedofilové našli útočiště mezi svědky Jehovovými a proč je nyní společnost Watchtower hnána k odpovědnosti za činy svých členů. Ve zbytku článku se zaměříme na některé příčiny tohoto problému v řadách svědků Jehovových:

Taky se podíváme blíže na některé konkrétní soudní případy.

Příčiny

Pravidlo dvou svědků

Základním nedostatkem přístupu Watchtower týkající se zneužívání dětí bylo neústupné uplatňování pravidla “dvou svědků”. Až do konce 90. let 20. století nařizovala zlovolná politika Watchtower, že aby byl pachatel považován za pachatele trestného činu podle Písma, musí být u téhož sexuálního styku přítomni dva svědci. V případě obtěžování dětí se dva svědci téměř nikdy nevyskytují. To znamenalo, že i když několik dětí vzneslo obvinění proti stejnému bratrovi, starší neměli nic dělat. Bez dvou svědků bylo možné jednat pouze tehdy, když se obviněný přiznal. Starší byli obeznámeni se sériovými pachateli sexuálního zneužívání dětí, avšak žádné kroky nebyly podniknuty ani v rámci sboru, ani kontaktem s policií. Je nepochopitelné, že vedoucí sbor mohl takový přístup schválit.

V časopise Strážná věž z 1. listopadu 1995 byla uvedena následující rada týkající se obvinění ze zneužívání dětí.

V zájmu dětí ve sboru by měla být přijata opatření, jakmile dojde k obvinění byť jen od jednoho svědka.

Watchtower se snaží přenést odpovědnost za svůj přístup na Boha a Bibli:

Sbor bude obviněného nadále považovat za nevinného. Bible říká, že k tomu, aby se mohlo zakročit právně, musí být dva nebo tři svědkové. (2. Korinťanům 13:1; 1. Timoteovi 5:19)

2. Korinťanům 13:1 i 1. Timoteovi 5:19 mluví o tom, že obvinění má být potvrzené dvěma či třemi svědky:

Tohle je potřetí, co se k vám chystám přijít. „Každá věc musí být potvrzena slovy dvou nebo tří svědků.“ 2.Korinťanům 13:1

Nepřijímej obvinění proti staršímu muži, jedině na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. 1. Tim. 5:19

Kromě toho Watchtower používá i tyto verše:

Jediný svědek nemůže nikoho usvědčit ze žádného provinění nebo hříchu, kterého by se ten člověk dopustil. Věc by měla být potvrzena slovy dvou nebo tří svědků." 5.Mojžíšova 19:15

“A tak když tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a upozorni ho na jeho chybu mezi čtyřma očima. Pokud ti bude naslouchat, získal jsi svého bratra. Ale pokud ti nebude naslouchat, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby každá věc byla potvrzena slovy dvou nebo tří svědků.” Matouš 18:15, 16

Nicméně pravidlo dvou svědků je biblický pokyn, který nemusel být uplatněn v naprosto každé situaci. Například 5.Mojžíšova vysvětluje, že když byla dívka znásilněna na poli, kde ji nikdo neslyšel ani nechránil, další svědci nebyli k usvědčení násilníka zapotřebí:

Ale pokud muž potká zasnoubenou dívku mimo město a znásilní ji, má zemřít jenom ten muž. Té dívce neuděláš nic, protože nespáchala hřích zasluhující smrt. Je to stejné, jako když někdo napadne svého bližního a zavraždí ho. Potkal ji totiž mimo město, a i když zasnoubená dívka křičela, nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránil. 5.Mojžíšova 22:25-27

Ve Filipanům 4:5 se píše:

Ať se vaše rozumnost stane známou všem lidem.

To, že pravidlo dvou svědků nemá být dogmaticky uplatňováno v každé situaci, ale je zde třeba použít zdravý rozum, jde vidět i z toho, jak Watchtower uplatňuje Ježíšův pokyn z Matouše 18: 15, 16 (citováno výše). Píše se tam, aby ten, proti kterému bylo zhřešeno, šel a mezi čtyřma očima na to upozornil “pachatele”. Watchtower neočekává, že dětská oběť sexuálního zneužívání zajde za útočníkem, aby s ním rozebrala jeho chybu. Sama Watchtower tedy připouští jistou pružnost v této zásadě. Pokud tomu tak je, pak by bez pochyba měla být přijata veškerá opatření na ochranu dětí již od prvního náznaku nebezpečí.

Ježíš odsoudil fanatické dodržování zákona na úkor vyšších zásad lásky a milosrdenství. Například uzdravením uschlé ruky člověka o sabatu názorně ukázal, že zákon není nadřazen lidskosti. Uplatňování pravidla dvou svědků při obvinění z pedofilie je případem fanatického lpění na zákonu, které Ježíš tak odsoudil. Jak již bylo zmíněno, až na naprosto výjimečné případy se NIKDY nestane, že by útočník zneužíval svou oběť za přítomnosti jiné osoby. Lpění na pravidle dvou svědků vytváří situaci, ve které pachateli ve sboru nic nehrozí a děti nejsou chráněny.

Ačkoli je pravidlo dvou svědků rozumnou prevencí nespravedlivého soudního omylu, mělo být toto pravidlo používáno s rozumem. Také si uvědomme, že zneužívání dětí je oblast, ve které sboroví starší nemají absolutně žádnou kvalifikaci k tomu, aby vystupovali jako soudci - v těchto vyhraněných situacích by měly být VŽDY zapojeni vyškolení odborníci a příslušné orgány.

Je všeobecně známo, že ochrana dětí má prvořadý význam. V Deklaraci práv dítěte Organizace spojených národů přijaté v roce 1959 se uznává základní skutečnost, že děti vyžadují zvláštní ochranu. Je smutné, že se to neodráželo v tom, jaké pokyny vytvářel vedoucí sbor ohledně řešení zneužívání dětí.

Pokyny v příručce pro starší z roku 2010 nadále neposkytují dětem zvláštní ochranu, neboť uvádějí:

“I když byl křesťan obviněn z natolik závažného pochybení, že vyžaduje soudní řízení, soudní výbor by neměl být vytvořen, dokud nebylo pochybení prokázáno. Jaký druh důkazů je přijatelný? …

Musí existovat dva nebo tři očití svědci, ne jen lidé opakující pověsti; nelze podniknout žádné kroky, pokud existuje pouze jeden svědek. 5. Mojžíšova 19,15; Jan 8:17

Pokud existují dva nebo tři svědci stejného druhu přestupku, ale každý z nich je svědkem samostatné události, starší mohou jejich svědectví zvážit. Ačkoli je takové svědectví přijatelné pro prokázání viny, je vhodnější mít dva svědky stejné události protiprávního jednání.

Pokud obviněný obvinění popírá, měli by se vyšetřující starší pokusit sjednat s ním a s obviněným společné setkání. (Poznámka: Pokud se obvinění týká sexuálního zneužívání dítěte a oběť je v současné době nezletilá, měli by starší před sjednáním schůzky s dítětem a údajným zneuživatelem kontaktovat pobočku.) Pokud se žalobce nebo obviněný nechtějí se staršími setkat nebo pokud obviněný nadále popírá obvinění jediného svědka a provinění není prokázáno, starší ponechají záležitosti v rukou Jehovy. (5. Mojžíšova 19:15-17; 1. Timoteovi 5:19, 24, 25; w95 11/1 str. 28-29) Vyšetřující starší by měli sepsat zápis, podepsat ho, vložit do zapečetěné obálky a uložit do důvěrného spisu sboru. Později se mohou objevit další důkazy, které věci potvrdí.”

Paste Boží stádo (2010) s. 71, 72.

Výstřižek je poskytnut z oficiálních stránek Královské vyšetřovací komise, která v Austrálii vyšetřuje případy zneužívání dětí. Tahle příručka pro starší ve sboru, která normálně není přístupná pro řadové členy svědků Jehovových, je zveřejněna na těchto stránkách.

Je šokující, že příručka vydaná relativně nedávno - v roce 2012 - stále doporučuje uspořádat setkání mezi dítětem a násilníkem a považovat nečinnost jako “ponechání záležitosti v rukou Jehovy”. Teprve v roce 2019 byla příručka pro starší aktualizována a uvádí se v ní, že to již není nutné.

“Oběť znásilnění nebo dítě, které je obětí sexuálního zneužívání, nikdy není povinné konfrontovat obviněného.”

Paste Boží stádo (2019) kap.12:41

Zatímco vedoucí sbor neústupně trvá na tom, že k právnímu postihu pedofila jsou zapotřebí dva očití svědci, za smilstvo může být člověk vyloučen i bez svědků a bez jakéhokoli přímého důkazu. V článku Strážná věž z roku 2018 se uvádí, že pokud muž a žena, kteří spolu nejsou v manželství, spolu stráví noc, mohou být vyloučeni na základě čistě nepřímých důkazů.

Strážná věž, 2018 červenec str. 32

To dokazuje, že Watchtower neříká pravdu, když říká, že ochrana dětí je prioritou.

“Pravidlo dvou svědků” je nehorázný přístup vedoucí sboru, který chrání pedofily v řadách svědků Jehovových.

Obava z pošpinění Jehovova jména a organizace

Obava z pošpinění Jehovova jména se používá k odrazování od používání právních a soudních systémů.

“Věrná oddanost Jehovovi Bohu nám také zabrání, abychom neudělali něco, co by zostudilo Jehovovo jméno a jeho Království. Jednou se například stalo, že dva křesťané měli spolu tak vyhrocený spor, že se obrátili na světský soud, a to bylo nevhodné. Být věrně oddaný Jehovovi Bohu znamená, že raději utrpíme osobní ztrátu, než bychom přivedli pohanu na Jehovu a na jeho organizaci.” Strážná věž, 1996 3/15 str. 15

Nejde o jméno Jehovovo, ale o pověst organizace Watchtower. Lidé neobviňují Boha, když svědek Jehovův zneužívá dítě. Pokud je vina připisována někomu jinému než pachateli, směřuje k pravidlům a předpisům společnosti Watchtower.

Když bylo zjištěno, že sériový pachatel zneužíval děti, starší zachovávali informace projednávané během právního výboru v tajnosti na základě církevního tajemství. To zahrnovalo i neoznamování takových záležitostí policii. Svědkové byli pravidelně odrazováni od toho, aby se obraceli na policii, protože se obávali, že by mohli pošpinit jméno Jehovovo. V právních případech právníci Watchtower tvrdili, že podle Bible musí starší zachovávat mlčenlivost o informacích, které znají v souvislosti s trestnými činy.

Strážná věž, 1987 4/1 str. 34

Rodiče, kteří byli svědky zneužívání svého dítěte nebo na něj měli vážné podezření, byli staršími varováni, aby o tom nemluvili s ostatními rodiči ve sboru. To byl důležitý faktor, který přispěl k tomu, že člověk, který pohlavně zneužíval děti, mohl pokračovat a páchat další zločiny na jiných dětech.

V Příručce pro starší, 2010 je uvedeno:

“Zneužívání dětí je trestný čin. Nikdy nikomu nenaznačujte, že by neměl nahlásit obvinění ze zneužívání dítěte policii nebo jiným orgánům. Pokud jste o to požádáni, vysvětlete, že to, zda věc oznámí úřadům, či nikoli, je osobní rozhodnutí každého jednotlivce a že za žádné z těchto rozhodnutí nehrozí sborové sankce. Starší nebudou kritizovat nikoho, kdo takové obvinění nahlásí úřadům. Pokud si oběť přeje podat oznámení, je to její absolutní právo. - Gal 6,5.”

Paste Boží stádo, 2010 str. 131-132

Samotný sbor však chráněn není, protože starší neinformují členy sboru o pedofilech. Dokonce i když je osoba vyloučena ze sboru za zneužívání dětí, jediným veřejným oznámením je: “[Jméno dotyčného člověka] již není svědkem Jehovovým.” a případně později: “[Jméno dotyčného člověka] je znovupřijat mezi svědky Jehovovy”.

Ochrana pověsti organizace za každou cenu, bez ohledu na vše ostatní, je bezcitným zneužitím důvěry. Tento přístup podporuje prostředí, kde se problémy, včetně zneužívání dětí, řeší uvnitř organizace, mimo pohled zákona.

Jmenování osob zneužívajících děti do vedoucích funkcí

V roce 1997 se ve Strážné věži psalo, že Písmem usvědčení zneužívatele dětí nebudou moci zastávat pozice starších ani jiné odpovědné funkce, jako jsou služebníci pomocníci a průkopníci:

Bible ale nikde neříká, že dospělému křesťanovi, který pohlavně zneužil dítě — ať už ze své rodiny, nebo z jiné —, není možné odpustit. Jeho hřích může být opravdu čistě umyt, pokud upřímně a ze srdce činí pokání a změní své jednání. Musí však stále bojovat s nesprávnými tělesnými podněty, které si vypěstoval. (Efezanům 1:7) A může pocítit nevyhnutelné důsledky.

Pokud se zdá, že činí pokání, bude povzbuzován k tomu, aby činil duchovní pokroky, chodil do kazatelské služby, a dokonce se aktivně podílel na programu školy teokratické služby a služebního shromáždění s výjimkou vyučujících programů. To však neznamená, že bude splňovat požadavky pro to, aby ve sboru sloužil v nějakém odpovědném postavení. Jaké jsou pro to biblické důvody?

Sborový starší musí být kromě jiného „se sebeovládáním“. (Titovi 1:8) Je pravda, že nikdo z nás se neovládá dokonale. (Římanům 7:21–25) Avšak u dospělého, Bohu zasvěceného křesťana, který pohlavně zneužije dítě, vychází najevo jeho zvrhlá tělesná slabost. Zkušenosti ukázaly, že takový dospělý člověk může zneužít další děti. Je pravda, že ne všichni lidé, kteří zneužili dítě, svůj čin opakují. Mnozí však ano. A sbor nedokáže číst v lidském srdci, aby určil, kdo má sklon k opětovnému zneužití dítěte, a kdo ne. (Jeremjáš 17:9) A tak Pavlova rada Timoteovi má v případě pokřtěných dospělých, kteří zneužili dítě, zvláštní důraz: „Nikdy na žádného nevkládej ruce ukvapeně; ani nebuď podílníkem na hříších jiných.“ (1. Timoteovi 5:22) Naše děti musíme chránit, a proto člověk, o němž se ví, že zneužil dítě, není způsobilý, aby měl odpovědné postavení ve sboru. Dále také nemůže být průkopníkem nebo sloužit v jiném druhu zvláštní celodobé služby. (Srovnej zásadu vyjádřenou ve 2. Mojžíšově 21:28, 29.)

Někdo by se mohl zeptat: ‚Nespáchali snad také někteří lidé jiný druh hříchu, pak zjevně činili pokání, a svůj hřích později opakovali?‘ Ano, to se stává, ale jsou další činitele, s nimiž je třeba počítat. Jestliže například někdo dělá nemravné návrhy jinému dospělému, tento dospělý by měl být schopen takovým návrhům odolat. Děti se dají snadno oklamat, zmást nebo zastrašit. Bible mluví o tom, že dětem schází moudrost. (Přísloví 22:15; 1. Korinťanům 13:11) Ježíš použil děti jako příklad pokorné nevinnosti. (Matouš 18:4; Lukáš 18:16, 17) K této nevinnosti dětí patří to, že jsou naprosto nezkušené. Většina dětí je přístupných, touží člověka potěšit, a jsou tedy snadnou kořistí pro úklady dospělého, kterého znají a kterému důvěřují. Sbor má tedy před Jehovou odpovědnost chránit své děti.

Dobře vychovávané děti se učí poslouchat a ctít své rodiče, sborové starší a jiné dospělé. (Efezanům 6:1, 2; 1. Timoteovi 5:1, 2; Hebrejcům 13:7) Byla by to šokující zvrácenost, kdyby někdo z těchto lidí, kteří mají autoritu, zneužil bezelstnou dětskou nevinnost a svedl nebo přinutil dítě k sexuálnímu jednání. Lidé, kteří byli takto pohlavně zneužiti, mnohdy celé roky překonávají následný duševní otřes. Člověk, který zneužil dítě, bude proto ve sboru přísně ukázněn a omezen. Nebude důležité jeho postavení ve sboru, ale to, aby byl sbor zachován čistý. (1. Korinťanům 5:6; 2. Petra 3:14)

Pokud člověk, který zneužil dítě, opravdu činí pokání, uzná, že je moudré uplatnit biblické zásady. Jestliže se opravdu naučí ošklivit si, co je ničemné, to, co udělal, se mu bude hnusit, a bude usilovat o to, aby svůj hřích neopakoval. (Přísloví 8:13; Římanům 12:9) Bude navíc jistě děkovat Jehovovi za Jeho velikou lásku, díky níž kajícný hříšník, jako je on, může stále uctívat našeho svatého Boha, a doufat, že bude mezi ‚přímými‘, kteří budou na zemi přebývat navždy. (Přísloví 2:21) Strážná věž, 1997 1/1 str. 29

To vyvolává mylný dojem, že osobám zastávajícím tyto vedoucí funkce lze důvěřovat, protože pokud by se někdy v minulosti ukázalo, že jsou pedofilové, nemohli by se nikdy stát třeba staršími.

Interní dokumenty, které používá Watchtower, bohužel ukázaly, že tomu tak není a že jsou stále činěny výjimky.

Paste Boží stádo (příručka pro starší) z roku 2010 nadále naznačuje, že je možné, aby zneužívatel dětí sloužil jako starší nebo služební pomocník po uplynutí “několika let” od hříchu.

“Povaha hříchu se navíc může výrazně odrazit na jeho způsobilosti ke službě. Může se například jednat o hřích zneužívání dětí v minulosti, který by ho pravděpodobně diskvalifikoval na mnoho let.

  1. Pokud k prohřešku došlo v posledních několika letech, kdy sloužil jako starší nebo služební pomocník, je z této služby diskvalifikován, nikoliv je “osvobozen od obvinění”.” Paste Boží stádo, 2010 s. 38,39
Výstřižek je poskytnut z oficiálních stránek _Královské vyšetřovací komise_, která v Austrálii vyšetřuje případy zneužívání dětí. Tahle příručka pro sborové starší, která normálně není přístupná pro řadové členy svědků Jehovových, je zveřejněna na těchto stránkách.

Soudní případy

Společnost Watchtower má bohatou historii případů, kdy musela obětem sexuálního zneužití na nařízení soudu vyplatit peníze jako odškodné. Toto odškodné slouží k finanční náhradě oběti za utrpení a škody, které utrpěla v důsledku sexuálního zneužití.

Jen v těchto 3 soudních případech musela Watchtower vyplatit obětem zneužívání přes 100 milionů dolarů.

Je smutné, že v organizaci svědků Jehovových chybí otevřenost, pokud jde o využívání darů, zejména v souvislosti s případy zneužívání dětí. Věrní a štědří dárci mají právo vědět, jak jsou jejich těžce vydělané peníze využívány.

Podpora obětí takových ohavných činů prostřednictvím soudně nařízené pokuty je sice pozitivní, ale stejně důležité je, aby o těchto výdajích byli informováni i členové postihnuté organizace - svědkové Jehovovi.

Závěr

Organizace, která se pyšní tím, že se řídí Biblí a svatým duchem, by měla mít postupy na ochranu dětí již od začátku. Pokud Jehova vedl vedoucí sbor, měl by být jejich postup při jednání s pedofily příkladem ve světě a měl by být používán jako vzor všem ostatním náboženstvím a institucím, měl by jít i nad to, co je zákonem vyžadováno a tím jasně ukazovat, že ochrana dětí je skutečně prioritou a nic v této oblasti není podceněno. Opak je však pravdou, jak zjistila australská Královská komise, která v roce 2015 zkoumala, jak různé instituce (mezi nimi i svědkové Jehovovi) reagují na sexuální zneužívání dětí.

Jejich stručné shrnutí konkrétně týkající se svědků Jehovových říká (dostupné zde):

Reakce instituce na sexuální zneužívání dětí u svědků Jehovových

Naše studie týkající se svědků Jehovových ukázala, že organizace řeší obvinění ze sexuálního zneužívání dětí v souladu s interními, na Písmu založenými disciplinárními zásadami a postupy. Zjistili jsme, že přinejmenším do roku 1998 museli jednotlivci, kteří podávali stížnosti na sexuální zneužívání dětí, svá obvinění uvádět v přítomnosti osoby, proti níž byla obvinění vznesena. Platilo pravidlo “dvou svědků” - to znamená, že protiprávní jednání mohlo být prokázáno pouze na základě svědectví dvou nebo více “věrohodných” očitých svědků téhož incidentu (nebo pádných nepřímých důkazů dosvědčených nejméně dvěma svědky nebo svědectví dvou svědků stejného druhu protiprávního jednání). Obvinění vyšetřovali starší, z nichž všichni byli muži a neměli příslušné vzdělání.

Zjistili jsme, že při rozhodování o postihu a/nebo opatřeních, která je třeba přijmout ve vztahu ke známému nebo podezřelému pachateli pohlavního zneužívání dětí, organizace Svědkové Jehovovi nedostatečně zohledňovala riziko, že by se dotyčná osoba mohla opětovně dopustit trestného činu. Údajní pachatelé pohlavního zneužívání dětí, kteří byli v důsledku obvinění z pohlavního zneužívání dětí vyloučeni ze sborů, byli často znovu přijati. Nenašli jsme žádné důkazy o tom, že by organizace svědků Jehovových oznamovala obvinění ze sexuálního zneužívání dětí policii nebo jiným civilním orgánům.

Během naší studie jsme od dětských obětí sexuálního zneužívání slyšeli, že jim organizace svědků Jehovových neposkytla dostatečné informace o vyšetřování jejich obvinění, že se necítily být podporovány staršími, kteří se obviněními zabývali, a že měly pocit, že vyšetřování je spíše otázkou věrohodnosti jich samotných než údajného pachatele. Slyšeli jsme také, že starší sboru obětem sexuálního zneužívání říkali, aby o zneužívání nemluvily s ostatními, a že pokud by se pokusily organizaci opustit, byly by “vyloučeny” nebo vyčleněny z náboženské komunity.

Přispívající faktory u svědků Jehovových

Zvažovali jsme řadu faktorů, které mohly přispět k výskytu sexuálního zneužívání dětí u svědků Jehovových nebo k nedostatečné institucionální reakci na takové zneužívání.

Doporučujeme, aby organizace Svědkové Jehovovi upustila od uplatňování pravidla dvou svědků v případech stížností na pohlavní zneužívání dětí (doporučení 16.27), zrevidovala své zásady tak, aby byly ženy zapojeny do procesů souvisejících s prošetřováním a rozhodováním o obviněních z pohlavního zneužívání dětí (doporučení 16.28), a aby již nevyžadovala, aby se její členové vyhýbali těm, kteří se od organizace distancují v případech, kdy důvod distancování souvisí s tím, že se osoba stala obětí pohlavního zneužívání dětí (doporučení 16.29).

Organizace svědků Jehovových přistupuje k sexuálnímu zneužívání dětí v souladu s biblickým vedením a při stanovení praktik, zásad a postupů se spoléhá na doslovný výklad Bible a principy 1. století. Patří mezi ně pravidlo “dvou svědků”, o němž byla řeč, a také zásada “mužské hlavy” (že muži zastávají vedoucí postavení ve sborech a jsou hlavou rodiny). Podle Písma mohou rozhodovat pouze muži. Mezi další zásady založené na Písmu patří pokárání (forma kázně, která umožňuje provinilci zůstat ve sboru), vyloučení ze sboru (vyloučení nebo exkomunikace jako forma trestu za závažné biblické provinění) a vyhýbání se (pokyn sboru, aby se s vyloučenou osobou nestýkal). Dokud bude organizace svědků Jehovových v reakci na obvinění ze sexuálního zneužívání dětí uplatňovat tyto praktiky, zůstane organizací, která na sexuální zneužívání dětí nereaguje odpovídajícím způsobem a která děti nechrání.

Vítáme zahrnutí požadavku na hlášení sexuálního zneužívání dětí státním orgánům v případech, kdy starší zvažují, že dítě může být stále v ohrožení, do nedávno publikované Child safeguarding policy of Jehovah’s Witnesses in Australia. Organizace Svědků Jehovových by měla také upravit všechny své politiky a postupy týkající se sexuálního zneužívání dětí, aby zajistila zahrnutí tohoto požadavku.

Metody společnosti Watchtower šokujícím způsobem zaostávají za osvědčenými postupy i za mnoha jinými náboženskými organizacemi.

Ačkoliv jsou svědkové Jehovovi ochotni toto přiznat, zdůvodňují to tím, že vedoucí sbor není neomylný. To je sice pravda, ale ukázalo se to jako tragické, když spojeno s myšlenkou, že vedoucí sbor je třeba bezpodmínečně poslouchat.

“Můžeme to dělat tak, že nezpochybňujeme pokyny a rozhodnutí starších. Až pak přijde velké soužení, budeme ochotní poslechnout i pokyny, které nám budou připadat zvláštní nebo nelogické. (w22.02, strany 4–6)” w22 prosinec str. 15

“Konec současného světa se rychle blíží. Proto musíme víc než kdy dřív důvěřovat tomu, že Jehova vždycky jedná správně. Během velkého soužení totiž možná budeme dostávat pokyny, které nám budou připadat zvláštní, nepraktické nebo nelogické. Jehova s námi samozřejmě nebude mluvit přímo.” w22 únor str. 2-7

“Pokyny, které v té době od Jehovovy organizace obdržíte, se z lidského hlediska možná nebudou zdát praktické. Každý z nás je ale musí být připravený uposlechnout, ať už se budou jevit jako moudré, nebo ne.” w13 11/15 str. 20, odst. 17

Výsledkem je následující kruhové uvažování:

Paradox tvrzení, že vedoucí sbor je veden Ježíšem a přiznání nedokonalých pravidel a nařízení, je nebezpečná kombinace, která vede k tomu, že následovníci slepě následují škodlivé praktiky.

Dále vedoucí sbor prakticky tvrdí, že každý, kdo nesouhlasí s přístupem vedoucího sboru k osobám, které se dopustily zneužívání dětí, je považován za lháře a odpadlíka.

“Další způsob, jak můžeme přispět k jednotě, je odmítnout falešné příběhy, které nás mají oddělit od Jehovovy organizace. Jako příklad si vezměme lži a nečestné výroky vedené odpadlíky, že Jehovova organizace je tolerantní vůči pedofilům. To je přece směšné! Pokud někdo zakročí proti někomu, kdo by ohrožoval naše mladé, a podnikne kroky na ochranu našich mladých, je to Jehovova organizace. Takové lži rozhodně odmítáme.” Stephen Lett, proslov pro Betel, únor 2015

Ve světle událostí trvajících několik desetiletí a vrcholících v posledních letech nelze tato prohlášení Organizace považovat za nic jiného než za pokrytecká.

Vzhledem k negativní publicitě, právnímu riziku a finančním důsledkům začíná společnost Watchtower v oblasti pedofilie jednat. Nebylo to iniciováno pod vedením svatého ducha, ale pod tlakem vnějších vlivů. Tvrdohlavé lpění na zastaralé tradici Watchtower namísto použití zdravého rozumu vystavilo děti zbytečnému riziku.

Je běžné, že svědkové Jehovovi tvrdí, že tento problém je záležitostí minulosti. Přestože Watchtower postupně zlepšila svou politiku, je stále chybná, a to i dvě desetiletí poté, co lidé jako Barbara Andersonová na tyto problémy upozornili vedoucí sbor. Nebo roky po té, co australská Královská komise pro vyšetřování zneužívání dětí vyzdvihla hlavní problémy přístupu Watchtower a žádala ji, aby upravila svoji politiku.

Tváří v tvář tomu všemu si svědkové Jehovovi musí položit otázku: “Kdyby za společností Watchtower stál Jehova, dovolil by, aby taková zvěrstva v organizaci, která o sobě tvrdí, že je duchovním rájem, pokračovala tak dlouho, než na ně začnou ve větším měřítku upozorňovat světová média?”Odkazy a poznámky pod časou

[1] Náš překlad originálního textu.Publikováno v roce . Vychází z originálního článku na jwfacts.com