Svědkové Jehovovi - všechny články

Světlo svítí více a více

Článek zkoumá, co je doopravdy myšleno veršem "světlo svítí více a více" a proč tím nejdou omluvit časté změny a omyly Strážné věže. Článěk popisuje některé konkrétní změny a proč jsou podle Bible dokladem toho, že Bůh Strážnou věž nevede. více...


Je vedoucí sbor “věrný a rozvážný otrok”?

Článek zkoumá, zda existuje biblický podklad pro tvrzení, že Jehova dnes vede své služebníky prostřednictvím vedoucího sboru, který se prohlašuje za "věrného a rozvážného otroka". více...


Musíme patřit do organizace?

Článek zkoumá, jestli je podle Bible členství v organizaci podmínkou k záchraně a blízkému vztahu s Bohem a jak byl Boží lid organizován v minulosti. více...


Kážou jenom svědkové Jehovovi?

Diskuse o tom, zda se pouze svědkové Jehovovi řídí Ježíšovým příkazem kázat a zda jsou obsah a způsob jejich kázání v souladu s Biblí. více...


Svědkové Jehovovi a krevní transfuze

Strážná věž tvrdí, že kdokoli ze svědků přijme krev či nějakou z jejich 4 základních frakcí, riskuje svou naději na věčný život. Takový člověk dokonce může být vyloučen. Článek zkoumá, zda má toto učení biblický podklad a proč je nelogické. více...

Svědkové Jehovovi a slavení narozenin

Strážná věž tvrdí, že praví křesťané by neměli slavit narozeniny. Článek zkoumá všechny argumenty Strážné věže a zkoumá, zda jsou relevantní a biblické. více...

Vyloučení ze sboru

Článek zkoumá, jakým způsobem uplatňuje společnost Watchtower exkomunikaci svých členů, jaký to má dopad a zda je to v souladu s biblickými principy více...

Nesplněné předpovědi

Vedoucí společnosti Watchtower za dobu své existence předpověděli mnoho událostí, z nichž se nesplnila ani jedna. Článek zkoumá některé z těchto předpovědí a o čem svědčí. více...

Spojení Watchtoweru s OSN

Článek vysvětluje, proč je členství Watchtoweru v rámci OSN pokrytecké vzhledem k jejímu postoji k 'šarlatovému divokému zvířeti' a neutralitě. více...

Zneužívání dětí v organizaci

Článek stručně vysvětluje přístup Watchtoweru ke zneužívání dětí uvnitř organizace se zaměřením na problémové oblasti. více...


*Úvodní obrázek je převzatý z jw.org.