Základní koncepty víry svědků Jehovových

Světlo svítí více a více

Článek zkoumá, co je doopravdy myšleno veršem "světlo svítí více a více" a proč tím nejdou omluvit časté změny a omyly Watchtoweru. Článěk popisuje některé konkrétní změny a proč jsou podle Bible dokladem toho, že Bůh Watchtower nevede. více...Musíme patřit do organizace?

Článek zkoumá, jestli je podle Bible členství v organizaci podmínkou k záchraně a blízkému vztahu s Bohem a jak byl Boží lid organizován v minulosti. více...