Dopis pro svědky Jehovovy

Milá sestro, milý bratře,

chápu, že máš pravděpodobně obavy ze zkoumání čehokoli, co se liší od oficiálního učení svědků Jehovových. Chci Tě ale ujistit, že tím, že tady jsi, se nedopouštíš ničeho špatného. S každou otázkou či argumentem, které si zde můžeš přečíst, se můžeš stejně tak setkat i u lidí ve službě. Dokonce se v publikacích organizace tu a tam objeví vybídka, aby lidé zkoumali své náboženství - například v knize Pravda, která vede k věčnému životu, kapitole s názvem Proč je moudré zkoumat své náboženství se píše:

Musíme zkoumat nejen to, čemu věříme osobně, ale též to, co učí náboženská organizace, s níž snad jsme spojeni. Jsou její nauky v plném souladu s Božím Slovem, nebo jsou založeny na lidských tradicích? Jestliže milujeme pravdu, nemusíme se bát takového zkoumání. (5. odstavec)

A brožura Svědkové Jehovovi – Kdo jsou? Čemu věří? na straně 4 říká:

Svědkové Jehovovi jsou přesvědčeni, že všechny náboženské nauky by měly být podrobeny zkoumání, které ukáže, zda se shodují s inspirovaným Písmem — ať už se jedná o nauky předkládané jimi nebo někým jiným.

Tím, že kriticky zkoumáš své náboženství, můžeš jenom získat. Pokud mají svědkové Jehovovi pravdu, pak se Tvá víra posílí, protože uvidíš, že jejich učení dokáže obstát proti jakýmkoliv argumentům a že jejich biblický podklad je neotřesitelný. Na druhou stranu, pokud to tak není, můžeš se osvobodit od nesprávného učení.

Rozumím, že nemusí být vůbec jednoduché pustit se do opravdu poctivého zkoumání svého náboženství a čerpat při něm kromě publikací organizace i z externích zdrojů. Sám/sama víš, že pochybnosti nejsou mezi bratry tolerovány. Pokud máš o nějakém postupu či učení organizace pochybnosti, musíš “čekat na Jehovu”, což ve skutečnosti znamená veškeré pochybnosti potlačit a předstírat, že neexistují. Vedoucí sbor vyžaduje tvou bezvýhradnou loajalitu, a to zahrnuje nečíst a nezkoumat nic, co zpochybňuje jejich učení. Vedoucí sbor navíc prosazuje myšlenku, že jakákoliv kritika jejich učení pochází od odpadlíků, jejichž cílem je rozvrátit tvou víru a odvést Tě od Boha.

Ze své vlastní zkušenosti mohu říct, že to ve většině případů není pravda. Tato stránka rozhodně nemá za cíl urážet či útočit na svědky Jehovovy ani odvést Tě od Boha a následovat člověka. Věřím, že zkoumání různých úhlů pohledu a zkoumání důkazů ze všech stran je nejlepší způsob, jak dospět k pravdě. Cílem této stránky je poskytnout pohled, který není v publikacích od organizace dostupný. Články obsahují informace, které vedoucí sbor nechce, aby svědkové Jehovovi zkoumali.

Jeden citát říká:

Pravdě nevadí, je-li zpochybňována. Lež nesnáší, je-li podrobena zkoumání.

Povzbuzuji Tě, abys k informacím na těchto stránkách přistupoval/a s otevřenou myslí, s podobným postojem jako starověcí Beroané, kteří “denně pečlivě zkoumali Písmo, jestli to, co slyšeli, je pravda” (Sk. 17:11).

Věnovali jsme velkou péči tomu, abychom zde uváděli přesné informace, v článcích je vždy uvedeno, ze které publikace svědků Jehovových jsme čerpali, a tak se můžeš sám/sama přesvědčit, zda jsou prezentované informace pravdivé. Pokud bys náhodou objevil/a jakoukoli nesprávnou informaci, budu moc rád, když mě na ni upozorníš, hned ji opravím.

Ber prosím každý článek, který zde je, jako jeden díl skládanky. Postupně budeme přidávat další. V tuto chvíli si můžeš přečíst o těchto tématech:

Chci také zdůraznit, že respektuji osobní přesvědčení každého člověka a chápu, že se zde uvedenými informace můžeš nesouhlasit. Ale nezavrhni prosím veškeré zde uvedené názory jen na základě jednoho nebo několika článků. Než ses stal/a svědkem Jehovovým, pravděpodobně jsi přečetl/a mnoho časopisů/článků a několik knih, které vydala organizace. Abys byl/a objektivní, věnuj prosím podobnou pozornost i zkoumání opačné strany argumentu. Opravdu tím můžeš jenom získat.

Pokud máš jakékoli otázky, neváhej mi napsat email na jwfakta(zavináč)proton.me. Naprostá diskrétnost z mé strany je samozřejmostí.

autor stránky JWfakta.cz*Úvodní obrázek je převzatý z jw.org.