Sporné učení svědků Jehovových

Svědkové Jehovovi a krevní transfuze

Společnost Watchtower tvrdí, že kdokoli ze svědků přijme krev či nějakou z jejich 4 základních frakcí, riskuje svou naději na věčný život. Takový člověk dokonce může být vyloučen. Článek zkoumá, zda má toto učení biblický podklad a proč je nelogické. více...


Vyloučení ze sboru

Článek zkoumá, jakým způsobem uplatňuje společnost Watchtower exkomunikaci svých členů, jaký to má dopad a zda je to v souladu s biblickými principy. více...

Nesplněné předpovědi

Vedoucí společnosti Watchtower za dobu své existence předpověděli mnoho událostí, z nichž se nesplnila ani jedna. Článek zkoumá některé z těchto předpovědí a o čem svědčí. více...