nesplněné předpovědi - úvodní obrázek

Nesplněné předpovědi vedoucího sboru

1.Mojžíšova 18:22
Jeremjáš 23:21
Strážná věž, 1991

Již více než 130 let společnost Watchtower tvrdí, že “konec” je vzdálen jen několik let. Watchtower v průběhu let hlásala, že konec s jistotou přijde (mimo jiné) v roce 1914, v roce 1925, během dvacátého století, a že tyto předpovědi pochází od samotného Jehovy. Byla to pravda?

“Nemáme žádné pochybnosti, pokud jde o chronologii týkající se dat 1874, 1914, 1918 a 1925.” Strážná věž, květen 15. 1922 str. 150

Originál

“… tato chronologie není od člověka, ale od Boha. … Přidání dalších důkazů ji zcela vyjímá z oblasti náhody do oblasti prokázané jistoty. … to je důkazem božského původu a toho, že tento systém není lidským vynálezem, ale objevem božské pravdy. …věříme, že nese pečeť schválení od Všemohoucího Boha.” Strážná věž, 1922 str. 217-218

Originál

1914

“Je pravda, že očekáváme velké věci, když tvrdíme, že během příštích šestadvaceti let budou všechny současné vlády svrženy a rozpuštěny. Vzhledem k těmto pádným biblickým důkazům o časech pohanů považujeme za prokázanou pravdu, že konečný konec království tohoto světa a úplné nastolení Božího království se uskuteční na konci roku 1914 n. l.” Studies In the Scriptures - The Time Is At Hand (1889) str. 99, 101.

Originál

1925

Miliony nyní žijících nikdy nezemřou, 1918 str. 88
Originál

1941

Strážná věž, 1941, str. 288
Originál

1960

Probuďte se! 1969 str. 15
Originál

1975

Před přelomem století

“…následováno pozemským rájem beze smrti - všechno uskutečňující se ve dvacátém století.” Probuďte se! 1961

Originál

“Brzy, během našeho dvacátého století, začne “bitva v den Jehovův” proti modernímu předobrazu Jeruzaléma, křesťanství.” Národy poznají, že já jsem Jehova str. 216

Originál
Probuďte se! 1968
Originál

Jaký vliv měly tyto zjevně nepravdivé předpovědi na životy a rozhodnutí následovníků?

“Objevují se zprávy o bratrech, kteří prodávají své domy a majetek a plánují dožít zbytek svých dnů v tomto starém systému v pionýrské službě. Je to jistě dobrý způsob, jak strávit krátký čas, který zbývá do konce bezbožného světa.” Služba království, květen 1974

Originál

“Dnes je tu velký zástup lidí, kteří jsou přesvědčeni, že se blíží zkáza ještě většího rozsahu. Důkazem je, že Ježíšovo proroctví se brzy významně naplní, a to na celém tomto systému věcí. To byl hlavní faktor, který ovlivnil mnoho párů, aby se rozhodly nemít v této době děti.” Probuďte se! listopad 1974

Originál

Dřívější předpovědi vedoucího sboru o posledních dnech nejenže způsobily psychické a emocionální utrpení jeho následovníkům, ale některé z nich také přiměly k drastickým rozhodnutím, která změnila jejich životy. Neustálé očekávání posledních dnů vytváří neustálý stav úzkosti a strachu, což výrazně ovlivňuje duševní rozpoložení věřících. Často následuje lítost a smutek, protože následovníci, kteří prodali své domovy nebo provedli jiné významné životní změny, mohou později prožívat hluboký zármutek nad ztracenými příležitostmi a situacemi způsobenými těmito rozhodnutími.

Činy vedoucího sboru měly hmatatelné, materiální důsledky pro jejich životy. Existují případy, kdy věrní svědkové Jehovovi, kteří věřili v naléhavost těchto předpovědí, přerušili vzdělávání svých dětí, prodali své domy, a dokonce učinili srdcervoucí rozhodnutí vzdát se dětí, a to vše v očekávání blížící se apokalypsy. To nejenže zanechalo tyto lidi v nepříznivé finanční situaci, narušilo vzdělání jejich dětí a zkazilo plánování rodiny, ale také ukazuje, jaký vliv má vedoucí sbor na životy obyčejných lidí. Když se tato autorita zneužije, může to mít nebezpečné a dalekosáhlé důsledky.

Tyhle předpovědi nebyly připomínky k uctívání Boha, ale konkrétní prohlášení, která manipulovala s jednáním členů. Nikdy nebyly pravdou, byly to lži propagované ve jménu Boha.

1.Jana 4:1
Jeremjáš 14:14


Úvodní obrázek je převzatý z Radujte se ze života navždy!, str. 225, dostupné na wol.jw.org.


Publikováno v roce 2023. Vychází z originálního článku na jwfacts.com.